Má cenu vyrábět vlastní energii?

 Uhlí a další fosilní paliva sehrála velmi důležitou roli při rozvoji naší civilizace. Můžou však stát i za jejím kolapsem. Spalování fosilních paliv je jednou z hlavních příčin globálního oteplování a měnícího se klimatu. Dopady změn klimatů vidíme již dnes – extrémní sucha, záplavy, požáry, okyselování a oteplování oceánů a s tím spojené vymírání korálových útesů.

Vědci se shodují, že abychom nečelili ještě drastičtějším dopadům změn klimatu, je třeba do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého způsobené člověkem o 45 %. Do roku 2050 je pak nutné dosáhnout nulových emisí. Cesta, jak toho dosáhnout, je rychlý přechod na obnovitelné zdroje. Jedině tak budeme schopni předat naši planetu dalším generacím ve stavu, za který nás nebudou proklínat.  

Polovina spotřebované energie v Česku pochází z uhlí. Je čas uhlí poděkovat a posunout se k čistým technologiím výroby energie. Součástí této energetické revoluce, můžete být i vy, vaše město, vaše obec nebo firma. Podmínky samovýroby energie se zlepšují, technologie jdou rychle kupředu a dokonce existuje mnoho možností, jak získat poměrně snadno dotace na obnovitelné zdroje.

Tzv. občanská energetika, tedy zdroje čisté energie v majetku domácností, energetických družstev, malých podniků a veřejných institucí může podle propočtů do roku 2050 pokrýt třetinu spotřeby elektrické energie v Česku. Příklady ze zahraničí navíc ukazují, že občanská/komunitní výroba energie přináší užitek lokální ekonomice, místním zemědělcům, lidem a firmám. Posiluje bezpečnost dodávek energií, zlevňuje cenu energií a zlepšuje ochranu životního prostředí, především kvalitu ovzduší. Jeden takový příklad máme i v Česku, je jím zatím jediná energeticky nezávislá obec – Kněžice. Nasměrovat vaše město či obec, firmu nebo domácnost  směrem k energetické nezávislosti můžete i vy. Jak na to se dozvíte v našem novém průvodci.

Napište nám

15 + 3 =